ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องราวในอดีตสมัยของคนเรา โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอย่างไร


มีความคิดอะไร มีวัฒนธรรมแบบใด และก็การสร้างผลงานออกมานั้นทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจพูดได้ว่าการดำรงชีพในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง แต่การที่คนสามารถที่จะติดต่อและทำการสื่อสารกันได้เรื่องเวลาก็เพราะว่ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกับระบบเวลาเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินช่วงหลายร้อยปี และก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้กำหนดตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อนึกออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เพื่อรู้จุดแข็งของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปตราบจนกระทั่งให้ความสำคัญต่อปีศักราช โดยกำหนดเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) แล้วหลังจากนั้นก็ จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

ในการกำหนดตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆดังเช่นว่า เมื่อกล่าวถึงเวลาที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวเขียนสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็กำหนดเป็นตอนๆก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามวงศ์วานและแบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับและการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่สามัญชนนับถือศาสนาพุทธ ยกตัวอย่างเช่น ไทย ลาว ประเทศพม่า และเขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนถึงมาถึงในขณะนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งยังสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่เชื้อสายกุษาณะทรงตั้ง รวมทั้งต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชพบได้มากในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยและจากนั้นก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในตรงกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งผองนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะควรศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก ดังเช่นว่า สหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษมีความหมายว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย